Museum
Slag bij
Heiligerlee

ingang
Provincialeweg 55
9677 PB Heiligerlee
0597 41 81 99
info@slagbijheiligerlee.nl

Route

Heiligerlee is nauw verbonden met de bekende veldslag die hier plaats vond in 1568 en als het begin van de Tachtigjarige Oorlog wordt beschouwd. Daarnaast was het de thuisbasis van een van de bekendste klokkengieters van Europa. In Heiligerlee bevinden zich twee musea die beiden deze verhalen levend houden:
Museum Slag bij Heiligerlee en het Klokkengieterijmuseum.

Klokken
gieterij
museum Heiligerlee

ingang
Provincialeweg 46
9677 PD Heiligerlee
0597 41 81 99
info@klokkengieterijmuseum.nl

Route