Wintersluiting


Dat was het dan: de musea sluiten voor de winter. Het afgelopen seizoen was heel positief, zowel wat het aantal bezoekers als hun waardering betreft. Hieronder ziet u een impressie.

Stilzitten is er niet bij: er staan een aantal projecten voor 2020 op stapel. We nodigen u uit om af en toe onze site te bezoeken om te zien hoe het daarmee staat.

Bestuur en gastdames en – heren van de Stichting Musea Heiligerlee wensen u alvast alle goeds voor het komende jaar en hopen u dan weer te mogen begroeten.